NAŠI DODÁVATELIA PALÍV

Naše pohonné hmoty nakupujeme výhradne od overených a serióznych dodávateľov. Zodpovedajú prísnym európskym kritériám a normám.

Kvalitu si môžete kedykoľvek overiť certifikátmi.

  zobraziť certifikát
  zobraziť certifikát
  zobraziť certifikát

 

 

NATURAL 95

 

Motorový bezolovnatý benzín s vyváženým zložením vyhovujúci všetkým európskym štandardom. Je vhodný pre všetky typy zážihových motorov s katalyzátorom.

     
 

DIESEL

 

Motorová nafta vhodná pre všetky typy vznetových motorov. Rovnako plne zodpovedá normám EU.
 

     
 

LPG

 

Je to skvapalnená zmes propánu a butánu, ktorá je svojimi vznetovými účinkami blízka benzínu. Vzhľadom na výrazne nižšiu cenu oproti benzínu sa stáva jeho čoraz obľúbenejšou alternatívou.

 

     
 

ADBLUE


Ekologický produkt na báze močoviny, ktorého funkciou je redukcia emisií znečisťujúcich látok o 80%, oxidov dusíka o 30%. Určený pre nákladné vozidlá a autobusy.